سئو سایت خبری

در حقیقت سئوی سایت های خبری، عینا برابر با سئو سایت های تفریحی است

از آنجا که رتبه سایت های خبری، مشابه سایت های تفریحی و دانلود، مبتنی بر رتبه پست ها و صفحات داخلی آنهاست، شباهت بسیار زیاد و نزدیکی به سایت های تفریحی و دانلودی دارد.

و کلمات کلیدی خاصی، مد نظر نیست و مهم این است که با عنوان پست ها یا بخشی از عنوان هر خبر، آن خبر، رتبه خوبی در نتایج گوگل داشته باشد.

نحوه درامدزایی سایت های خبری، از طریق بنر های sitewide است.یعنی بنر هایی که در همه صفحات سایت تکرار می شود.زیرا هر کاربر ممکن است برای اولین بار وارد یک خبر خاص شود و اگر بنر های سایت، در صفحه اصلی یا در برخی از صفحات نمایش داده شود، بازدهی مشتری کم می شود و در نتیجه درامدزایی آنها کم می شود.این یکی از اشتباهات رایج سایت های خبری است که برای تبلیغات بنری صفحه اول خود، یک تعرفه تعریف می کنند و برای صفحات داخلی، تعرفه دیگر! اگر روزی شما مشتری تبلیغات بنری سایت های خبری بودید، و با چنین موردی برخوردید و مجبور بودید یکی از این پلن ها را انتخاب کنید، حتما، صفحات داخلی را انتخاب کنید! چون ورودی صفحات داخلی سایت های خبری، بسیار بیشتر از صفحه نخست است!

از آنجایی که سایت های خبری زیادی وجود دارد، و بسیاری از آنها قدیمی و پیشکسوت و پر قدرت هستند، سئو سایت های خبری، بسیار دشوار است و رقابت زیادی دارد.هر چند شاید به ازای هر خبر، رقابت چندانی نباشد.ولی از انجا که کار کردن روی تک تک صفحات داخلی از نظر زمان و هزینه، مقدور نیست و خبر ها، خیلی زود، منقضی می شوند، سئوی سایت های خبری، بسیار دشوار می شود و رتبه مناسب در طی گذر زمان(بر خلاف مطالب سایت های تفریحی سرگرمی یا دانلود)، فایده ای ندارد و عنوان خبر ها با گذر زمان(گاها حتی یک روز) دیگر ترافیک خود را از دست میدهند.

در صورتی که قصد سئو سایت خبری خود را دارید، با سئوروز در تماس باشید.