آموزش لینک بیلدینگ
آموزش لینک بیلدینگ

3 نوع بک لینک که برای محتوای شما ضروری هستند

سال هاست که لینک سازی متناقض ترین و دشوارترین روش دیجیتال مارکتینگ است و دلیل آن خیلی ساده است: بدون لینک، محتوای شما دارای کم ترین رتبه بندی گوگل است. در این مقاله از سئو روز در مورد ارزش SEO لینک ها صحبت نمی کنم. در عوض سعی میکنم با فرض اینکه گوگل وجود نداره، […]