تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود   

 1. هفته گذشته
 2. شرکت تضامنی، ممکن است پس از پایان یافتن فرآیند ثبت ، نیاز به تغییر و تحولاتی داشته باشند. این تغییرات شامل : تغییر نام ، الحاق به موضوع ، تغییر موضوع ، تغییر آدرس، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک ، خروج شریک ، تعیین سمت ها ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیات مدیره و ... می باشد. تغییرات شرکت می بایست در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد. در ذیل به مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع تغییرات در شرکت تضامنی می پردازیم. مدارک تغییر موضوع شرکت تضامنی - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء - ارائه ی مجوز از مراجع ذیصلاح ( در صورت نیاز ) مدارک تغییر محل شرکت شرکت تضامنی - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - صورتجلسه ی هیئت مدیره ( چنانچه این وظیفه به عهده هیئت مدیره باشد ) - مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء مدارک تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص - دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی - دو جلد اساسنامه - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - صورتجلسه هیئت مدیره دال بر تعیین صاحبان حق امضاء ، اعضاء هیئت مدیره و سمت های آن ها - مدارک شناسایی بازرسان چنانچه از سهامداران و یا شرکاء نباشند. - مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء مدارک نقل و انتقال سهام در شرکت تضامنی - مدارک شناسایی شرکاء جدید - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - صورتجلسه هیئت مدیره چنانچه این وظیفه به موجب اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد. - مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء - صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده برای انتخاب عضو جدید ( در صورت خروج یکی از اعضاء هیئت مدیره ) - اصل کپی سند رسمی انتقال موضوع مطابق با ماده 103 قانون تجارت افزایش سرمایه شرکت تضامنی - ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء . - ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . - ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید . - ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . - درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد . - در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء - درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح کاهش سرمایه شرکت تضامنی - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء در ثبت تغییرات شرکت تضامنی موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید : - انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری، منوط است به رضایت تمام شرکاء. - هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء و رعایت مقررات راجع به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل گردد. - یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکاء است. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. ثبت علائم تجاری در companyregister.ir
 3. شرکت تضامنی، ممکن است پس از پایان یافتن فرآیند ثبت ، نیاز به تغییر و تحولاتی داشته باشند. این تغییرات شامل : تغییر نام ، الحاق به موضوع ، تغییر موضوع ، تغییر آدرس، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک ، خروج شریک ، تعیین سمت ها ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیات مدیره و ... می باشد. تغییرات شرکت می بایست در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد. در ذیل به مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع تغییرات در شرکت تضامنی می پردازیم. مدارک تغییر موضوع شرکت تضامنی - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء - ارائه ی مجوز از مراجع ذیصلاح ( در صورت نیاز ) مدارک تغییر محل شرکت شرکت تضامنی - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - صورتجلسه ی هیئت مدیره ( چنانچه این وظیفه به عهده هیئت مدیره باشد ) - مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء مدارک تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص - دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی - دو جلد اساسنامه - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - صورتجلسه هیئت مدیره دال بر تعیین صاحبان حق امضاء ، اعضاء هیئت مدیره و سمت های آن ها - مدارک شناسایی بازرسان چنانچه از سهامداران و یا شرکاء نباشند. - مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء مدارک نقل و انتقال سهام در شرکت تضامنی - مدارک شناسایی شرکاء جدید - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - صورتجلسه هیئت مدیره چنانچه این وظیفه به موجب اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد. - مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء - صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده برای انتخاب عضو جدید ( در صورت خروج یکی از اعضاء هیئت مدیره ) - اصل کپی سند رسمی انتقال موضوع مطابق با ماده 103 قانون تجارت افزایش سرمایه شرکت تضامنی - ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء . - ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء . - ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید . - ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند . - درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد . - در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء - درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح کاهش سرمایه شرکت تضامنی - صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده - مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء در ثبت تغییرات شرکت تضامنی موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید : - انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری، منوط است به رضایت تمام شرکاء. - هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء و رعایت مقررات راجع به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل گردد. - یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکاء است. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر، با افتخار در خدمت شما خواهند بود. ثبت شرکت در موسسه حقوقی فکر برتر
 4. زمان انتخاب یک سرویس میزبانی وب قابل اعتماد، گزینه های زیادی وجود دارد ولی یکی از عمده ترین مشکلاتی که وجود دارد این است که افراد برای انتخاب، به سرویس های هاستینگ رایگان رو می آورند.شما می گویید:”این سرویس رایگان است” و انتخاب یک پلن هاستینگ رایگان به نظر می رسد یک پیروزی آشکار است ولی تجربه ثابت کرده که ضرر آن خیلی بیشتر از خرج کردن هزینه ای برای انتخاب یک سرویس وب قابل اعتماد می باشد. یک پلن هاستینگ رایگان اصلا ایده آل نیست به دلایل زیر:تبلیغات ناخواسته در سایت شما:اگر شما مبلغی بابت هاستینگ پرداخت نکنید، ارائه دهنده ی سرویس وب شما، ناچار به کسب درآمد از راه دیگری است. این بدان معناست که آنها تبلیغات خود را در وب سایت شما درج خواهند کرد. در این صورت آنها از درآمد تبلیغاتشان که با وارد شدن در سایت شماست، سود به دست می آورند. هم چنین معنای این کار این است که شما هیچ کنترلی بر روی کار آن شرکت و خدمات روی وب سایت (خرید هاست) خود و تبلیغات ندارید و شما ممکن است در سایت خود تبلیغاتی داشته باشید که هیچ ارتباطی با سایت شما ندارد.محدودیت پهنای باند:از آنجا که اغلب در هاستینگ رایگان، وب سایتهای متعددی روی یک سرور قرار دارند، محدودیت پهنای باند می تواند باعث مشکلات جدی برای شما شود. میزبانی وب رایگان به طرز چشمگیری میزان بازدید هایی که وب سایت (سرور مجازی) شما می تواند هم زمان داشته باشد را محدود می کند و سایت شما ممکن است بدون هشدار غیر فعال شود اگر این محدودیت را نقض کنید. بنابراین اگر شما انتظار رشد ترافیک وب سایتتان را در طول زمان دارید، قطعا روی هاست رایگان ماندنی نخواهید بود.عدم مالکیت:اگر شما بابت هاستینگ خود هیچ پرداختی نکنید شما کم کم مالکیت آن را از دست خواهید داد و ارائه دهنده ی سرویس هاست شما این مالکیت را برعهده خواهد گرفت. به این شکل که اگر سرویس دهنده ی هاست شما از محتوای سایت شما خوشش نیاید در هر لحظه و حتی بدون هشدار می تواند آن را حذف کند. این عملی بسیار شایع در میان همه ی ارائه دهندگان خدمات میزبانی رایگان است و گاهی اوقات می تواند منجر به از دست دادن وب سایت به طور کامل شود اگر آنها به طرز غیر منتظره ای آن را به حالت تعلیق در آورند.دامنه رایگان:بسیاری از وب سایتهای رایگان علاوه بر هاست، نام دامنه ی رایگان (ثبت دامنه) هم ارائه می دهند. ولی آنچه بسیاری از مردم ممکن است تشخیص ندهند این است که دامنه ی رایگانی که شما می گیرید در واقع یک ساب دامنه برای وب سایتتان است.بنابراین به جای yourcoolsite.com شما دامنه yourcoolsite.freehostingprovider.com را خواهید داشت. نه تنها شما تبلیغات رایگانی برای آنها انجام می دهید هر لحظه هم ممکن است وب سایت شما با دیگری به اشتراک گذاشته شود. اما بعضی همچنان نگاه غیر حرفه ای و همراه با اعتماد به این هاستها دارند.برای داشتن یک وب سایت امن، پلن هاستی را که دارای درصد بالایی تضمین آپ تایم و مقدار زیادی پهنای باند است انتخاب کرده و هزینه ی آن را پرداخت نمایید چون این ایده ای هوشمندانه برای هر شخصی است که در رابطه با وب سایت خود جدی است. با پلن های مختلف هاستی که برای صاحبان وب سایت در دسترس است، شما به راحتی می توانید پلن مناسبی برای نیازهایتان با یک قیمت معقول پیدا کنید.منبع: وبلاگ پویاسازان
 5. دو دلیل بسیار مهم اگر رویداد قابل انتشاری در کسب و کار آنلاین شما اتفاق بیافتد، باید آن خبر را منتشر نمایید. اول از همه این که چگونه افراد از این اخبار بدون اطلاع رسانی شما چیزی بدانند؟ دوماً اخبار سایت به سئو وب سایت شما کمک زیادی خواهد کرد.به نظر می رسد بسیاری از کسب و کارهای آنلاین فکر می کنند و بر این باورند که فقط اخبار بزرگ مانند ادغام با یک شرکت معتبر و شناخته شده و یا راه اندازی یک نوع محصول جدید است که ارزش اشتراک گذاری و انتشار در سراسر دنیای وب را دارد.اما در واقع هر خبر "جدید" و قابل انتشاری باید با مخاطبان شما به اشتراک گذاشته شود؟آیا به تازگی اقدام به استخدام شخصی جدید در شرکت خود نموده اید؟ آیا شرکت شما به محل جدیدی نقل مکان کرده است؟ آیا اسپانسر جدید گرفته اید و یا اتفاق جدیدی در کسب و کار شما افتاده است؟ اخبار و هر یک از این وقایع می تواند کمک زیادی به بهبود سئو وب سایت شما نماید.اما چگونه خبر استخدام عضو جدیدی در تیم فروش شما و یا حضور در نمایشگاه صنعتی می تواند به سئو وب سایت شما کمک کند! باید بدانید که یک استخدام جدید در شرکت تان و یا یک رویداد به خودی خود و به صورت مستقیم به سئو سایت شما کمکی نخواهد کرد. اما ایجاد یک خبر مطبوعاتی که دارای موضوع مربوطه با کلمات کلیدی هدفمند است، می تواند این کار را انجام دهد.درج خبر در طراحی وب سایت درباره کسب و کار شما کمک شایانی در جهت بهینه سازی بهتر وب سایت برای موتورهای جستجو همچون گوگل می کنددر اینجا به چند نکته در مورد چگونگی کمک اخبار سایت در بهبود وضعیت سئو وب سایت اشاره می کنیم:بهبود سئو وب سایت با استفاده از روشهای ایجاد اخبار سایت1- ایجاد لینک برای خبر هاتنها راه بدست آوردن توجه مخاطبین و اعضای سایت و همچنین موتورهای جستجو به مطالب و اخبار،ثبت و ارائه رویدادها به وب سایت های پخش خبر می باشد. هنگامی که اخبار و رویدادها منتشر شد، لینک آن توسط وب سایت های third party (شخص ثالث) منتشر و معتبر خواهد شد.بدیهی است که برخی از وب سایت ها بهتر از بقیه در این امر عمل می کنند. هر چه کیفیت و محتوای آن وب سایت ها یی که اخبار را منتشر می کنند بالاتر و مرتبط تر باشد، تاثیر بهتر و بیشتری بر روی سئو وب سایت شما خواهد داشت. (همانطور که می دانید لینک هایی با کیفیت بالا به شدت مورد توجه موتورهای جستجو بوده و ارزش بسیاری نسبت به دیگر وب سایت ها دارد)انتشار اخبار سایت به صورت آنلاین همچنین فرصت های ایجاد لینک های شبکه های اجتماعی را نیز برای شما فراهم خواهد کرد. اگر مطالب و اخبار منتشر شده مرتبط با علایق افراد در شبکه های اجتماعی نیز باشد، طرفداران شما در شبکه های اجتماعی احتمالاً مطالب را اشتراک گذاری و یا توییت خواهند کرد. این "سیگنال های اجتماعی" به طور فزاینده ای نقش بسیار مهم در رنکینگ موتورهای جستجو بازی می کنند.2- ایجاد Anchor Textلینک هایی با کلمات کلیدی قوی به نام Anchor text بسیار مهم هستند زیرا این نوع متن ها به ربات های موتورهای جستجو که وب سایت ها را لینک به لینک بررسی می کنند، می گوید که محتوایی که در لینک های متصل به صفحات وجود دارد در چه موردی هستند. تمایز این لینک های Anchor Text در میان تمامی محتوا و مطالب منتشر شده و سراس وب بسیار مهم و ضروری می باشد.به طور کلی سرویس های انتشار اخبار به صورت پولی، لینک های Anchor text را می پذیرد و قاعدهء آن این است که به ازای هر 100 کلمه از اخبار بابت 1 کلمهء آن هزینه دریافت می نمایند.3- ساخت و تهیه محتوای سایتبسیاری از وب سایت تجاری دارای یک صفحهء ویژه به نام "اخبار سایت" یا "رویدادها" هستند. اما از پتانسیل کامل آن استفاده نمی کنند و فقط لینک هایی در وب سایت های شخص ثالث به تمامی اخبار منتشر شده ایجاد می کنند.به منظور دریافت پتانسیل بالا و دریافت تاثیرات بیشتر در سئو از انتشار اخبار سایت، چرا یک نسخه منحصر به فرد از هر یک از اخبار و رویدادها به عنوان یک صفحه در وب سایت تان استفاده نمی کنید؟به این ترتیب فرصت استفاده از کلمه کلیدی هدفمند در آن صفحات برای شما ایجاد خواهد شد. و این کلمات کلیدی می تواند از کلماتی که در نسخه اصلی مورد هدف قرار گرفته متفاوت باشد.رنکینگ صفحات وب سایت در موتور جستجو و البته نه کل وب سایت، صورت خواهد گرفت. بنابراین صفحهء‌ اخبار سایت محل بسیار مناسبی برای مورد هدف قرار دادن کلمات کلیدی طولانی تر با هدف ارتقاء "جستجو" در موتور جستجو و بهبود سئو در وب سایت می باشد.
 6. در دوران بارداری ، بسیاری از هورمون های خانوم ها تغییر می کند ، به همین دلیل خونریزی در لثه ها و تورم آنها دور از تصور نخواهد بود . درد دندان و هر دردی برای خانوم های باردار مضر است ، پس در دوران بارداری نباید درد دندان ها را تحمل کرد و بهتر است ، برای مشورت به دندانپزشک متخصص مراجعه کرد. دندانپزشک با توجه به شرایط بیمار، روش درمانی متناسب را به او پیشنهاد می دهد .در دوران بارداری می توان کارهای ضروری دندانپزشکی را انجام داد که عصب کشی و پر کردن دندان ها شامل آن می شود ، البته توصیه پزشکان این است که بهترین زمان برای مراجعه به دندانپزشک از ماه سوم تا ششم بارداری است و درصد بروز خطر در این ماه ها را بسیار پایین می دانند . البته بهتر است کارهایی را که برای دندان ها ضروری نیست را به ماه های بعد از بارداری موکول کنید . کارهایی که مربوط به زیبایی دندان هاست مانند سفید کردن و ... را بعد از زایمان انجام دهید و تنها مجاز به انجام کارهای اورژانسی دندان ها می باشید . برای خانوم های باردار ، نشستن طولانی مدت روی صندلی دندانپزشکی ، مخصوصا در ماه های آخر ، بسیار دشوار است. درست و یا غلط بودن در استفاده از ، داروهای دندانپزشکی هنوز هم مشخص نشده است و در مورد تاثیراستفاده از این داروها برای خانوم های باردار، شبهاتی وجود دارد به طوریکه هنوز هم به قطع ضررهای احتمالی آن ها مشخص نشده است و عده ای از پزشکان هم استفاده از آنها را بلامانع می دانند . البته استفاده از داروهایی مانند پنی سیلین ، اریترومایسین ، آموکسی سیکلین که توسط پزشک برای درمان عفونت های دندانی شما تجویز شده است بلا مانع خواهد بود . • رادیوگرافی در دوران بارداری بهتر است گرفتن عکس های مورد نیاز برای معالجه دندان ها را به بعد از دوران زایمان موکول شود ، اما در پاره ای از شرایط اورژانسی مانند پر کردن دندان ها ، پزشک مجبور به گرفتن عکس های رادیوگرافی است . انجام این کار درماه های اول بارداری بسیار خطرناک است زیرا در این ماه ها بدن جنین در حال رشد و شکل گیری است و اندام های حیاتی در حال تشکیل شدن هستند به همین دلیل خانوم های باردار می بایست در این ایام نسبت به استفاده از داروها و همچنین انجام رادیوگرافی و .... بسیار حساس باشند و حتما پزشک را از بارداری خود مطلع کنند. • پندهایی برای مراقبت از دندان ها در دوران بارداری 1. در هنگام مراجعه به دندانپزشک ، برای آنکه خودتان و جنین تان در شرایط راحت تری قرار بگیرید بهتر است یک بالش کوچک همراه خود داشته باشید. 2. بهتر است در هنگام نشستن روی صندلی پاهایتان را روی هم قرار ندهید زیرا فشار زیادی را به شما منتقل خواهد کرد . 3. کارهایی که مربوط به زیبایی دندان هایتان می شود را به دوران بعد از زایمان خود موکول کنید. 4. حتما حتما حتما دندانپزشک را از بارداری خود مطلع کنید . 5. در طول دوران بارداری ، از غذاهای سالم استفاده کنید و بعد از مصرف غذا ها سعی کنید دندان های خود را مسواک زده و به طور مرتب از نخ دندان استفاده کنید . بارداری و دندانپزشکی
 7. جدیدا
 8. خوشحال میشم از سایت نیازمندیها سنگریز دیدن فرمایید. http://www.sangriz.ir
 9. سایت تبلیغاتی آگهی90 wWw.Agahi90.ir درج آگهی رایگان ثبت آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندیها
 10. من قصد خرید اکانت رو دارم کجا بهتون مسیج بدم
 11. • تعریف شعبه شرکت خارجی : بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی ( مادر) است که مستقیماَ به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند. • مسئولیت شرکت خارجی : فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود. • تعریف نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی : نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. • مسئولیت نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی : نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت. • اداره امور نمایندگی : اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آین نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد. • شرکت های مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران : به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شرکت هایی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند (یعنی بر اساس قوانین و مقررات کشور متبوع خود تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت شده هستند) می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه هایی که ذکر خواهد شد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند. • زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی : 1-انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود : در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی (اشخاص حقیقی،اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی) و شرکت های خارجی، طرف خارجی می تواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خود را نماید. 2- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی : در صورت که شرکت های خارجی اقدام به فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنماید، برای ارائه خدمات بعد از فروش (گارانتی،وارانتی) می توانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را بنماید. 3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران : مقد متا باید گفت شرکت های خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند، به دو نحو زیر می توانند اقدام نمایند. الف) در چارچوب مقررات"قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی" مصوب آذرماه 1334 از طریق مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و تسلیم مدارک و اخذ مصوبه هیات وزیران جهت سرمایه گذاری. ب) مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکت های تجاری یا سهیم شدن در شرکت های تجاری موجود. در ارتباط با بررسی و زمینه سازی برای اقدام در زمینه دو مورد فوق، شرکت های خارجی می توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند. 4- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره. شرکت های خارجی که در ارتباط با ارائه خدمات در زمینه های مختلف با یکی از دستگاه های دولتی ایران دارای قرارداد باشند و یا برای ارائه خدمات در زمینه های مذکور محتاج به اخذ مجوز از دستگاه های دولتی خاص باشد که قانونا مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند، می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند؛ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل اعم از دریایی، هوایی، زمینی (جاده ای و ریلی) با اخذ مجوز از سازمان های ذیربط مانند:سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه بانکی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد و همین طور سایر دستگاه های مسئول می توانند در زمینه های یاد شده مجوز فعالیتی صادر نمایند. 5- افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فناوری : شرکت های خارجی که در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی و …فعالیت داشته باشند. شرکت های خارجی که دانش فنی (know- how ) ساخت محصولات را به اشخاص ایرانی منتقل می نمایند. و شرکت های خارجی که فناوری (تکنولوژی) محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تاسیسات و کارخانه ها و کارگاه های مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فناوری به اشخاص ایرانی می نمایند، می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. 6- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث در مواردی که شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی، فنی، عمرانی و غیره در کشورهای ثالث انتخاب شده و جهت انجام امور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند شرکت های خارجی طرف قرارداد با ارائه مدارک لازم می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. همچنین شرکت های فنی مهندسی خارجی که برای انجام پروژه هایی در کشور ثالث انتخاب شده اند، و جهت انجام اینگونه پروژه ها با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند، می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. • اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی : 1) در صورتی که شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشند. ⃰ بایستی ترجمه فارسی اسناد و مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید. 1- پرداخت مبلغ 40.000 ریال به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام. 2- تکمیل فرم تعیین نام 3- آخرین گزارش مالی شده شرکت خارجی طرف نمایندگی 4- تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی 5- کپی مصدق اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تاسیس و آخرین تغیرات ثبت شده در مراجع ذیربط 6- تصدیق ثبت شرکت خارجی 7- مدارک شناسایی شخص متقاضی.برای اشخاص حقیقی : تصویر مصدق شناسنامه و کاذت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی: اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط 8- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی 9- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی (از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.) 10- آدرش محل سکونت نماینده و محل نمایندگی 11- ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی 12- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی 13- ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط ( در صورتی که قرارداد با دستگه مربوطه منعقد شده باشد.) 14- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد.پس از تایید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شرکت ها) و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد. 2) در صورتی که شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد. بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید. 1- تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی 2- تکمیل فرم تعیین نام 3- پرداخت مبلغ 40.000 ریال به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام. 4- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی 5- تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی 6- روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصا در مورد مدیران 7- ارائه سابقه فعالیت شخصی حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی 8- تصدیق ثبت شرکت خارجی 9- معرفی نامه و مدارک شناسائی مصدق شخص حقیقی از طرف شرکت متقاضی نمایندگی 10- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی 11- اظهارنامه ثبت ( نمایندگی) شرکت خارجی 12- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط 13- ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط ( در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد.) 14- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شرکت ها) و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد. 3) شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران بایستی اسناد و مدارک زیر را تهیه و به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارائه نمایند: 1- درخواست کتبی شرکت 2- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت 3- پرداخت مبلغ 40.000ریال به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام. 4- تکمیل فرم تعیین نام 5- تصویر مصدق اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط 6- تصدیق ثبت شرکت خارجی 7- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت • گزارش توجیهی مشتمل بر: الف_اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت ب_تبیین دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ج_تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه د_برآورد نیروی انسانس ایرانی و خارجی مورد نیاز ه_نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که دارای قرارداد با آن دستگاه باشند. 8- ارائه تعهد نامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. 9- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی. 10- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی 11- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط ( نظیر مرجع ثبت شرکت ها) و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد. • روش و مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران : نماینده یا وکیل قانونی شرکت خارجی برای شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی پس از تهیه مدارک مربوطه به نحو ذیل اقدام نماید: 1- با در دست داشتن اسناد و مدارک به واحد تعیین نام داره ثبت شرکت ها مراجعه و نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نام که در روی فرم مربوطه درج گردیده در صورت رعایت کلیه موراد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تایید قرار می گیرد. تذکر: توجه شود که نام اخذ شده عین نام کامل شرکت خارجی با قید نمایندگی باشد و از ترجمه نام یا اختصار آن اکیداٌ خود داری گردد. 2- پس از تعیین نام مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره تحویل داده شود تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد 3- در واحد پذیرش اداره ثبت شرکت ها رسیدی که در آن تاریخ مراجعه مشخص شده اخذ می گردد. 4- در تاریخ تعیین شده با ارائه اصل رسید به قسمت اعلام نتیجه جهت مطابقت و تایید صحت اطلاعات درج شده در سیستم و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند. 5- در مرحله کارشناسی، پس از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط در خصوص موضوع فعالیت و نداشتن ایرادهای دیگر نسبت به تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می گردد. 6- در صورتی که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد، نامه استعلام آن صادر می گردد. 7- پس از تهیه پیش نویس، متقاضی می تواند نسبت به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس مشخص گردیده، از طریق بانک یا دستگاه pos مستقر در اداره و یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران به حساب های مربوطه اقدام نماید. 8- متقاضی پس از پرداخت هزینه ها نسبت به اخذ امضاء رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید. 9- مفاد پیش نویس آگهی تایید شده جهت تکمیل امضاء و گواهی ثبت با سند برابر است در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردیده و نسبت به اعطای شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می گردد. 10- متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و نسخه اصلی آن را به نماینده روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رو نوشت برابر با اصل آن تحویل می دهد. 11- یک نسخه از آگهی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و رسید اخذ می شود. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. ثبت برند در مشاورین ثبت نیک
 12. استرالیا از آن دسته کشور هایی است که در سطح بسیار بالای اقتصادی بوده که می توان روز به روز پیشرفت هر چه بیشتر در اقتصاد این کشور را به وضوح دید. با توجه به شرایط خوب اقتصادی در استرالیا ، این کشور مورد توجه بسیاری از مهاجران قرار گرفته است. هر روز به تعداد مهاجرانی که به کشور استرالیا سفر می کنند تا در آنجا به صورت دائم اقامت بکنند بیشتر می شود. به طوری که از جمعیت ۲۳ میلیونی استرالیا تقریباً نیمی (%۴۷) از آن ها یا خارج از کشور متولد شده اند یا یکی از والدینشان خارجی است. استرالیا به دلیل شرایط خوب آب و هوایی و شرایط مطلوب اقتصادی برای زندگی بسیار مناسب است. پس اگر قصد عزیمت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا را دارید می توانید با گروه مشاورین بین المللی سروش تماس حاصل نمایید.
 13. درود و خسته نباشید دوستان یه سری بک لینک ها هستن که ارزش ندارند. و بعضی از آنها اسپم می باشند. .. ممکن برای هر سایتی این بک لینک ها ثبت شوند.. خودشون لینک میدن.. کسی قادر به شناسایی بک لینک های اسپم هست؟؟ لیست 25 تای اول پیوست شده.. بعد بهترین ابزار و سایت برای نمایش تمامی بک لینک های معرفی کنید.. و اینکه بک لینک های اسپم رو نشون بده؟؟؟
 14. موکا ایکس فیس لیفت شده سال قبل توسط بخش اروپایی جنرال موتورز معرفی شد. اگرچه تنها قسمت هایی از بدنه این خودرو که تغییر یافته اند کاپوت و باله های جلویی آن هستند، این اصلاح بدنه تاثیر زیادی بر ظاهر خودرو داشته است. در قسمت جلوی موکا X چراغ های جلوی باریک شده با LEDهای دید در روز به همراه طراحی جلوپنجره باله ای شکل جدید این برند تعبیه شدهاست. زیر این قسمت ها یک سپر جلوی ظریف تر با عناصر طراحی آفرود محدود به پلاستیک خاکستری تیره روی لبه زیرین و یک صفحه فلزی مصنوعی قرار گرفته است. در قسمت پشت این خودرو چراغ های عقب LED نیون و سپر عقب کوچک تر و منحنی تر تعبیه شده است. داخل این خودرو نیز اصلاح شده است و از داشبوردی کاملا جدید بهره می برد. این داشبورد جدید در جدیدترین نسل آسترا نیز به کار رفته است. نمایشگر جدید این خودرو 7 یا 8 اینچی لمسی بوده و به سیستم سرگرمی MyLink این خودروساز مجهز است که این امر به کاهش دکمه ها در داخل کابین کمک کرده است. در جلوی راننده این خودرو یک پانل تجهیزات جدید با نمایشگر بزرگ رزولوشن بالا بین کیلومترشمار و سرعت سنج قرار دارد. اوپل موکا ایکس مجهز به یک موتور 4 سیلندر توربو با حجم 1.4 لیتر، حداکثر قدرت موتور 152 اسب بخار و حداکثر گشتاور 235 نیوتون متر است. وضعیت انتقال قدرت به صورت چهار چرخ متحرک و جعبه دنده از نوع 6 سرعته اتوماتیک با قابلیت تعویض دستی است. شتاب صفر تا 100 اوپل موکا ایکس 9.7 ثانیه و مصرف سوخت ترکیبی 6/5 لیتر در صد کیلومتر است. این خودرو مجهز به تجهیزات ایمنی و رفاهی شامل: ABS+EBD (ترمز ضد قفل+سیستم توزیع نیروی ترمز بین چرخ ها)+سیستم کمکی ترمز (BA)، کنترل ترمزها در پیچ (CBC)، ترمزهای جلو دیسکی خنک شونده، ترمزهای عقب دیسکی، سیستم پایداری الکترونیکی خودرو (ESP Plus)، سیستم کمکی شروع به حرکت در سربالایی (HSA)، ایربگ 8 عدد (راننده و سرنشین جلو, پرده ای و جانبی)، چراغ ترمز تطبیقی، کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای تمامی صندلی ها، یستم پیش کشنده کمربندها، کمربندها، حفاظت در برابر تصادفات جانبی، ایمنی فرمان در تصادفات (SSC)، قابلیت نصب صندلی کودک (ISOFIX)، هشدار کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین، چراغ های روشنایی در روز، شیشه های محافظ در برابر نور خورشید، نور پایین خودکار، چراغ های جلو تطبیقی همراه با LED، رینگ 18 اینچی مشکی، آینه های جانبی با قابلیت تنظیم برقی, گرمکن دار، سنسور تونل برای روشنایی چراغ ها، کروز کنترل (سیستم تثبیت کننده سرعت خودرو)، TPW (هشدار میزان فشار باد تایرها)، سیستم ECO، رادار هشدار تصادف از جلو (همراه با نمایش بر روی شیشه جلو و آلارم)، تابلو خوان، سیستم کمکی رانندگی بین خطوط (IKA)، محفظه توشه زیر صندلی سرنشین کنار راننده، آینه وسط ECM (قابلیت خودکار کاهش نور)، صندلی ها از ترکیب جنس چرم و پارچه، مانیتور رنگی 7 اینچی (وسط داشبورد)، سنسور باران، Armrest صندلی راننده، سنسور پارک جلو و عقب، نمایشگر 4/2 اینچی اطلاعات راننده، فرمان با قابلیت تنطیم دستی در چهار جهت ،سیستم Keyless Open, keyless Start/Stop، سانروف برقی، فرمان برقی حساس به سرعت، سیستم گرمایش سریع، سیستم تهویه اتوماتیک دو منطقه ای است اجاره خودرو تهران
 15. آموزش ساخت شماره‌ی مجازی برای تلگرام آموزش ساخت شماره مجازی رایگان به منظور انجام این عمل شما باید از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های منحصر به فردی استفاده نمایید. هم اکنون برنامه ها و سرویس‌های متعدد و متنوعی در این راستا ارائه شده‌اند. در این مقاله قصد داریم که به آموزش انواع روش های ساخت رایگان شماره‌ی مجازی و همچنین ساخت اکانت مجازی تلگرام با استفاده از آن‌ها بپردازیم. ساخت شماره مجازی با برنامه Talk2 (ساخت رایگان شماره تلفن مجازی فیلیپین) برنامه یا اپلیکیشن Talk2 یکی از محبوب‌ترین برنامه‌هایی است که به منظور ساخت رایگان شماره‌ی مجازی از آن استفاده می‌شود. دقت داشته باشید که این برنامه شماره مجازی را می‌سازد که مربوط به کشور فیلیپین است. این برنامه با شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های بسیار متنوعی سازگاری و تعامل مناسب دارد و یک اپلیکیشن VoIP است. به منظور ثبت نام در این برنامه باید شماره تلفن اصلی خود را وارد کنید تا یک کد فعال سازی برای آن ارسال شود. بعد از تایید این کد، اکانت شما در برنامه Talk2 ساخته می‌شود و شماره مجاز فیلیپینی برایتان فعال می‌گردد. سایت Stickynumber (ساخت رایگان شماره تلفن مجازی انگلستان) یکی دیگر از روش‌هایی که با استفاده از آن می‌توانید نسبت به ساخت رایگان شماره تلفن مجازی اقدام کنید مربوط به سایت Stickynumber می‌شود. این سایت شما را قادر می‌سازد تا یک شماره‌ی مجازی رایگان کشور انگلستان را برای خود بسازید و از آن استفاده کنید. امکان دایورت کردن شماره تماس مجازی بر روی هر شماره دیگری وجود دارد و شما می‌توانید از شماره مجازی خود استفاده کرده و به ساخت اکانت‌های جعلی در برنامه های پیام رسانی همچون تلگرام و غیره بپردازید. نحوه ثبت نام و دریافت شماره مجازی در سایت Stickynumber چندان پروسه طولانی را به همراه ندارد. در طول مراحل ثبت نام شما باید نام ایمیل و شماره تماس اصلی خود را مشخص کنید و سپس شماره مجازی شما ساخته می‌شود. تبلیغ در تلگرام با روشهایی مانند مانند تبلیغ در تلگرام ، تبلیغات در تلگرام ، افزایش ممبر تلگرام ، خرید کانال تلگرام ، تبلیغ کانال تلگرام ، و سایر متدهای روز با کمترین نرخ در کشور به علت تیراژ تبلیغاتی و بالاترین کیفیت و تضمین بازدهی را از تیم تبلیغاتی ایران تبلیغ بخواهید. http://irantableegh.org/advertise-on-telegram
 16. به‌عنوان صاحبان کسب‌ و کار و سایت، غالباً فکر می‌کنیم توان انجام هر کاری را برای کسب‌ و کار خود داریم. اما آیا واقعاً می‌توانیم؟ حقیقتاً … هیچ‌کس نمی‌تواند. در مقاطع معین، باید برخی از خدمات خود را برون‌سپاری کنید. این موضوع در سئو و بهینه‌سازی موتور جستجو اهمیت ویژه‌ای دارد. هر کس نمی‌تواند همانند یک متخصص سئو عمل کند. به همین دلیل اگر صاحب کسب‌وکار هستید و می‌خواهید برای تبلیغ کسب‌وکار خود از طریق سئو برنامه‌ریزی کنید، باید از یک متخصص کمک بخواهید. درهرحال استخدام متخصص سئو به این سادگی که فکر می‌کنید نیست. برخی افراد شاید خودشان را متخصص سئو بدانند، اما واقعاً موارد لازم برای ارتقای عملکرد آنلاین کسب‌وکارتان را در چنته ندارند. بنابراین قبل از اینکه با متخصص سئو قرارداد ببندید، تعدادی پرسش هستند که باید از خودتان بپرسید. ۱- هدف نهایی من چیست؟ در مجموع، هدف ما از سئو ارتقا و تبلیغ کسب‌ وکار شما است. اما زمانی که اهداف ترسیم‌ شده برای وب‌ سایت یا کسب‌وکار مبهم باشند، نمی‌توان موفقیت را به شکلی دقیق اندازه گرفت. بنابراین انتظارات قابل سنجش و متناسب را برای کمپین سئو در نظر بگیرید. آیا می‌خواهید ترافیک بیشتر و ارتقای رتبه‌ی جستجو را داشته باشید؟ آیا می‌خواهید قدرت نام تجاری و شناساندن آن را پی بگیرید؟ آیا می‌خواهید ایجاد درآمد کرده و آن را افزایش دهید؟ صرف‌نظر از نوع هدف پایانی، این هدف باید قابل سنجش و متناسب باشد تا موفقیت تعیین گردد. پیش از استخدام متخصص سئو، باید مواردی که نیاز دارید را به شرکت سئو یا سئوکار تحت استخدام خود ارائه دهید. یک شرکت سئوی خوب پروپوزال جامعی را برای دستیابی به این اهداف در اختیارتان قرار می‌دهد. این کمپانی می‌تواند یک تیم سئوی مستحکم را در اختیارتان گذاشته و البته استراتژی‌ها و برنامه‌های معینی را در اختیارتان بگذارد. انتخاب صحیح می‌تواند باعث شود چیزهایی که می‌خواهید را با قیمت معقول به دست بیاورید. ۲-آیا آن‌ها می‌توانند ارتباط شفافی با من داشته باشند؟ ارتباط یکی از مهم‌ترین مسائل هنگام استخدام متخصص سئو برای کسب‌وکارتان می‌باشد. هیچ‌وقت فریب کسی که پیش از امضای قرارداد واژگان زیبا تحویلتان می‌دهد اما نمی‌تواند پس از امضا، به آن‌ها متعهد باشد را نخورید. به کسی نیاز دارید که بتواند یک ارتباط را آغاز کند. ارتباط فراتر از گفت‌وشنود یک‌طرفه است. باید این ارتباط دوطرفه باشد. مشاوری انتخاب کنید که به ایده‌های شما گوش می‌کند اما در آنِ واحد، از استراتژی‌ها و فرایندهای خودش می‌گوید. متخصص سئویی انتخاب کنید که صرفاً بله‌ قربان‌ گو نباشد، بلکه بتواند به‌صورت صریح نظرش را در مورد پیشنهاداتتان عنوان کند. حتماً متخصصی را انتخاب کنید که هیچ‌گاه دستتان را در پوست گردو نگذارد. ۳-آیا آن‌ها در مورد تجربیاتشان به من می‌گویند؟ یک فرد به‌راحتی می‌تواند ادعا کند که سال‌ها تجربه در این صنعت دارد. اما صحبت در مورد کارهایی که در طول این سال‌ها کرده، داستان دیگری است. فریب متخصص سئویی که می‌گوید چند سال تجربه دارد اما نمی‌تواند با دانش خود از این ادعا پشتیبانی کند را نخورید. یک متخصص سئوی خوب نه‌تنها سرشار از تجربه می‌باشد، بلکه در طول این سالیان دانش لازمه را نیز کسب کرده است. یک مشاور سئوی حرفه‌ای در برابر چندین تغییر و چالش این صنعت تاب آورده است. او یک رزومه‌ی قوی دارد که به کمک آن مشاهده‌ی قوی‌تر و بهتر در دنیای آنلاین را برایتان به ارمغان آورده و البته می‌تواند با به‌روزرسانی‌ها و تغییرات کنار بیاید. ۴-آیا هزینه‌ها با استانداردهای صنعت شما هم‌ راستا هستند؟ اگر با کسی صحبت می‌کنید که سئوی بسیار ارزان را پیشنهاد می‌کند، آگاه باشید. احتمالاً تله‌ای در کار است.بعضی از شرکت های خدمات سئو که بسته‌های ارزان را پیشنهاد می‌کنند یا از تکنیک‌های کلاه سیاه بهره می‌گیرند یا اینکه اصلاً کاری نمی‌کنند. بازاریابی دیجیتال یک صنعت بسیار پویا است. مسیر رسیدن کسب‌وکارتان به رتبه‌های بالا سخت و سخت‌تر می‌شود. تکنیک‌های کلاه‌ سیاه شما را به صدر نخواهند رساند. در عوض وب‌سایت شما را در چاهی می‌اندازند و پیش از اینکه بدانید، آسیب به شما وارد شده است. باید کاری کنید که ارزش بیشتری نسبت به پول هزینه‌شده دریافت نمایید. بنابراین تکلیف خود را انجام دهید. بر روی هزینه‌های استاندارد سئو در کسب و کار خود تحقیق کنید و به دنبال مشاورانی در این حوزه بگردید. همچنین پیش از استخدام متخصص سئو، نگاهی به تجربیاتشان بیاندازید. آیا دستمزد پیشنهادی آن‌ها با تجربیاتشان همخوانی دارد؟ اگر فکر می‌کنید دستمزد خیلی بالا یا پایین است، باید انتخاب‌های خود را دوباره ارزیابی کنید. ۵-چه چیزهای دیگری می‌توانند به من ارائه دهند؟ یک متخصص سئو نباید صرفاً در همین کار خوب باشد، بلکه باید آمادگی و هماهنگی نسبی در سایر حوزه‌های بازاریابی دیجیتال را هم داشته باشد. این روزها سئو باید به همراه سایر تکنیک‌های بازاریابی نظیر توسعه‌ی وب، بازاریابی محتوا و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی کار کند تا به حداکثر بازدهی و پتانسیل خود برسد. به دنبال متخصص سئویی بگردید که بتواند سئوی جامع را به شما ارائه کند. زمانی که صحبت از سئوی جامع است، تامین‌کننده‌ی سئوی شما باید از کل سیستم بازاریابی دیجیتال اطلاع داشته باشد. بازاریابی دیجیتال دیگر به افزایش رتبه‌ی وب‌سایت محدود نیست؛ باید ارتقای قدرت نام تجاری و فراهم آوردن تجربه‌ی کاربری بهتر برای کاربران نیز در آن گنجانده شود. با در نظر گرفتن این مورد، تنها یک متخصص سئوی کاملاً مجهز می‌تواند به شما در راه دستیابی به اهدافتان یاری برساند. ۶-آیا می‌توانم به متخصص سئوی منتخبم اطمینان کنم؟ زمانی که یک متخصص سئو را برای بهینه‌سازی وب‌سایتتان استخدام می‌کنید، دسترسی به اطلاعات محرمانه‌ی وب‌سایتتان را در اختیارش می‌گذارید. به همین دلیل در زمان یافتن یک تامین‌کننده‌ی حرفه‌ای سئو، اطمینان یک عنصر حیاتی است. صرف‌نظر از مواردی که یک مشاور سئو می‌تواند در اختیارتان بگذارد، اعتبار و ارزش‌های فرد باید برایتان در بالاترین اولویت باشند. جدای از مهارت‌ها، باید صداقت و اعتبار شرکت های سئو مدنظرتان را از دیگران پرس‌وجو کنید. آیا تا کنون متهم شده‌اند؟ آیا تا کنونی از وب‌سایت مشتریان سوء استفاده کرده‌اند. آیا از راهنماهای موتورهای جستجو پیروی می‌کنند؟ این‌ها تنها بخشی از سوالاتی هستند که باید پیش از سپردن سکان وب‌سایتتان به دیگران، از خود بپرسید. اگر در مورد آژانس سئوی مخاطبتان بدبین هستید، شاید نشان‌گر عدم اطمینانتان به آن‌ها باشد. احتمالاً موردی هست که شما را دلزده کرده است. آیا تجربه‌شان پایین است یا اخیراً عملکرد خوبی نداشته‌اند؟ هرچه هست، بهتر است که سریعاً به سراغ چک‌ لیست سئوی خود رفته و گزینه‌هایتان را بازبینی کنید. تقصیر استخدام فرد اشتباه برای بهینه‌سازی وب‌سایتتان تماماً بر گردن خودتان است. زمانی که به دنبال مشاور سئو برای کمک به بازاریابی دیجیتالتان می‌گردید، سوالاتی هستند که باید به دنبال پاسخشان بگردید. صرفاً گوش کردن به مواردی که کمپانی ارائه می‌کند کافی نیست؛ باید یاد بگیرید که خودتان جواب‌ها را بیابید. بنابراین فهرست کمپانی‌های سئوی مدنظر را مرور کرده و سعی کنید به این سوال‌ها پاسخ بدهید. امیدوارم این سوالات دیدتان را باز کرده و در انتخاب صحیح به شما یاری برسانند. منبع: پرشین موز
 17. برخی از مواد خوارکی مورد نیاز جامعه تحت ضوابط خاص در مجموعه هایی که شرکت های بهداشتی مواد غذایی نام دارند ،تولید و یا بسته بندی می شوند مواد خوارکی مانند: نمک و افزودنیها ، فرآورده های آردی، شیرینی و شکلات ، غلات کنسروهای گوشتی- فراورده های گوشتی و غیره ……. فعالیت این نوع شرکت ها که در پاراگراف بالا به نوع فعالیت آنها اشاره گردید تابعه اداره کل نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی، ارایش و بهداشتی می باشد، و مجوز های لازم از طریق اداره مواد غذایی و آشامیدنی صادر می گردد ، این سازمان در سال 1384 از ادغام ادارات فنی ، مطالعه و بررسی، صدور پروانه ها و صادرات و واردات تشکیل گردید . توجه داشته باشید با توجه به اهمیت ویژه اصل تغذیه و سلامت در جامعه جهت ثبت شرکت بهداشتی مواد غذایی علاوه بر طی کردن مراحل اداری نیازمند به اخذ مجوز بهداشتی در این زمینه خواهید بود. بنا به اعلام اداره مواد غذایی و آشامیدنی محصولات غذایی بدین شرح دسته بندی شده اند : 1 – گروه مواد اولیه، بسته بندی ، نمک و افزودنیها 2-گروه روغن، فرآورده های آردی، شیرینی و شکلات – غلات 3-گروه لبنیات، کنسروهای گوشتی- فراورده های گوشتی – عسل 4-گروه آبمیوه ( انواع آبمیوه ، نکتار ، پوره ، کنسانتره ، نوشابه و نوشیدنی ها ) 5-گروه آبمیوه ( انواع آبمیوه ، نکتار ، پوره ، کنسانتره ، نوشابه و نوشیدنی ها ) 6 –گروه ثبت و ورود مجوز هایی که جهت فعالیت در این رشته لازم به دریافت می باشد، عبارتند از: مجوز بهداشتی به پروانه تاسیس، مسئول فنی ،بهره برداری و ساخت، همچنین مجوز ورود، ترخیص و صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، اطلاق می شود پروانه تاسیس ،به مجوزی اطلاق میگردد كه پس از صدور پروانه بهره برداری صنایع یا جهاد سازندگی وبراساس اصول ضوابط مربوطه كه قبلاً هماهنگ شده است توسط اداره كل نظارت برمواد غذایی وبهداشتی صادر میشود . پروانه ساخت ، لازمه دریافت این پروانه اخذ مجوزهای تاسیس، بهره برداری ومسئول می باشد. همچنین جهت صدور این پروانه مجموعه از نظر فنی و بهداشتی مورد بررسی قرار می گیرد و فرمولهای ساخت از نظر استاندارد مورد بررسی آزمایشگاه قرار می گیرد اعتبار پروانه های ساخت در حال حاضر 5 سال از تاریخ صدور می باشد. همچنین برابر ماده ۱۱ قانون مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برچسب های محصولات مشمول قانون مذكور بایستی دارای مشخصات زیر به زبان فارسی و خوانا باشند 1-نام و ادرس موسسه سازنده 2- نام محصول 3- مود متشکله 4- شماره پروانه ساخت ازوزارت بهداشت 5- سری ساخت 6- تاریخ ساخت و تاریخ انقضا ء مصرف 7- جمله ساخت ایران روی بر چسب درج شده باشد 8- وزن خالص مجوز ورود کالا مجوز ترخیص کالا : این مجوز که بر اساس مقرارت واردات و صادرات بازرگانی و پس از تکمیل مدارک و مراحل مربوط به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی مبنی بر بررسی صلاحیت کالا جهت موافقت اولیه جهت ورود آن به کشور صادر می گردد.پس از این مرحله و ورود کالا به گمرکات کشور محصول مورد نظر پس از بررسی مجدد صلاحیت مصرف و طی مراحل قانونی قانونی خواهد گرفت. مدارك مربوط به صدور مجوز ترخیص 1-تقاضا نامه رسمی به تاریخ روز دارای آدرس و شماره تلفن 2-فاكتور محموله 3-اصل نسخه دوم پرفرمای گشایش 4-اصل گواهی بهداشت معتبر با مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران و كپی 5 – اصل آنالیز و اصل گواهی آنالیز به تاریخ جدید و تصاویر 6- برگه تعهد عدم مصرف كالا تا حصول نتیجه آزمایش بامهر رسمی و امضاء مدیر عامل و مسئول فنی بعد از این مراحل باید ارسال نمونه از گمرگات و یا مراکز تابعه این اداره کل شود و در ضمن کلیه نمونه ها باید داخل شیشه ، همراه با لاک و مهر و نامه رسمی از سوی مراجع ذیربط به این ادراه ارسال گردد مدارك لازم برای صدور پروانه تاسیس 1-نامه از طرف دانشگاه مربوطه 2-درخواست موسسه 3-تصویر پشت و روی برابر اصل شده پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد 4- پرسشنامه تاسیس 5-نقشه ساختمانی 6 – كروكی آدرس 7 – فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه تاسیس 8 –روزنامه رسمی مربوط به آگهی تاسیس وتغییرات شركت مدارك لازم برای صدور پروانه بهره برداری مدارك لازم شامل 1-نامه از طرف دانشگاه مربوطه، 2-فرم های سه برگی بهره برداری تكلمیل شده كه به تایید دانشگاه مربوطه رسیده باشد . مدارک لازم برای صدور پروانه مسئول فنی 1-نامه از طرف دانشگاه مربوط 2- تاییدیه ارزش تحصیلی 3- معرفی نامه از طرف موسسه 4- برگ تعهد مسئول فنی 5- برگ تعهد موسس 6-عکس 7- تصویر صفحات شناسنامه 8- قرارداد استخدامی 9- تسویه حساب باصندوق های رفاه دانشجویان 10- پایان طرح 11- برگ پایان خدمت یا معافیت دائم 12- برگ عدم اعتیاد 13- برگ عدم سوء پیشینه 14- در صورتی كه مسئول فنی قبلی استعفاء داده باشد ارائه برگ استعفاء نامه و اصل پروانه مسئول فنی قبلی الزامی می باشد 15-فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه مسئول فن مدارك لازم برای صدور پروانه ساخت 1-نامه از طرف دانشگاه مربوط 2- فرم سه برگی تكمیل شده پرسشنامه ساخت 3- برگ تصدیق ثبت نام تجارتی محصول 4-فیش بانكی مربوط به پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت 5-دو برگ طرح اتیكت محصول 6-چنانچه ازرنگ درمحصول استفاده می شود ارسال مشخصات كامل رنگهای مصرفی الزامی است و ارسال مشخصات اسانس مصرفی در موارد لزوم با سپاس از همراهی شما عزیزان ثبت تغییرات شرکت در ثبت شرکت ثبتیکال
 18. با شروع عصر مدرن و پس از آن مباحثی همچون اقتصاد و پس انداز و صرفه جویی ، در کشورهای اروپایی و آمریکایی اکثریت مردم به جای صرف هزینه های گزاف برای خرید خودرو ، به سمت اجاره دادن خودرو و عده ای هم اجاره گرفتن خودرو رفتند. این کار مثل این است شما خودرو تاکسی را کرایه نمایید ولی ماشین بدون راننده باشد و شما خود به صورت دربست به اصطلاح خودرو بدون راننده اجاره نمایید. اجاره خودرو ، اجاره ماشین ، کرایه اتومبیل که انواع اسم های این شغل نوپا می باشد به لاتین RENT CAR یا رنت کار و یا همان اجاره خودرو بدون راننده است.در کشورهای اروپایی شرکت های بزرگ اجاره اتومبیل بدون راننده ، در زمینه اجاره خودرو به صورت ماهانه و هفتگی و و روزانه نزدیک به بیش از 50 سال است که در زمینه اجاره خودرو بدون راننده فعالیت دارند.در آمریکا نیز به همین شکل ، شرکت های بزرگ اجاره خودرو و اتومبیل کرایه ای که گاه تا بیش از 40000 خودرو اجاره ای جهت اجاره خودرو دادن به مردم می باشند.
 19. بدون تردید استان گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است که با جاذبه های طبیعی و انسانی خود چشم هر انسانی رو به خود خیره می کند. در این بخش قصد داریم تا 10 مکان برتر گردشگری استان گیلان را خدمت شما گردشگران معرفی کنیم: روستای ماسوله ماسوله به عنوان نماد روستاهای پلکانی و مشهورترین آنها در ایران است و معماری منحصر به فرد این روستا شهرت جهانی آن را در پی داشته است. ماسوله در جنوب غربی استان گیلان در بخش سردارجنگل فومن،۶۰ کیلومتری شهر رشت ۳۶ کیلومتری شهر فومنو ۲۰ کیلومتری شهر ماکلوان واقع است.ماسوله با کوهستان‌های مرتفع، جنگل و ییلاقات سرسبز از توریستی ترین مناطق شمالی ایران با جلوه‌های طبیعی فراوان به ویژه در اواخر بهار و فصل تابستان است و قلهٔ شاه معلم در ماسوله با ارتفاع ۳٬۰۵۰ متر بلندترین نقطه استان گیلان و هدفی جذاب برای گروههای کوهنوردی می‌باشد. دو هتل در داخل فضای معماری سنتی ماسوله و چندین هتل در جادهٔ منتهی به آن پذیرای گردشگران ایرانی و خارجی هستند همچنین تعداد زیادی مهمانخانه و خانهٔ اجاره‌ای هم در این زمینه وجود دارند. تالاب انزلی تالاب انزلی از زیباترین تالاب های جهان به شمار می رود که از لحاظ رطوبت و آب در ایران منحثر به فرد است.این تالاب از نوع تالابهای ساحلی "Coastal Wetland" بوده و بوسیله یک کانال کشتیرانی که از طریق دو موج شکن واقع در تأسیسات بندرگاه انزلی حمایت و به دریای خزر متصل می‌باشد. این تالاب محل تخم ریزی آبزیان و پناهگاه و مامن پرندگان بومی و مهاجر است. در داخل تالاب جزایر زیبایی وجود دارد و دو شهر زیبای بندرانزلی و آبکنار در ساحل آن قرار دارند. تالاب انزلی با وسعت ۱۸۰ تا ۲۰۰ کیلومتر مربع حکم تصفیه خانه را برای رودخانه‌هایی دارد که به دریای خزر می‌ریزد. این تالاب با بیش از ۱۰۰ گونه پرنده ۵۰ گونه ماهی صدها گونه موجودات گیاهی اکوسیستم کم‌نظیری دارد. ییلاق ماسال ماسال بدون تردید زیباترین ییلاق استان گیلان است. ماسال شهری در استان گیلان ایران که در کنار کوه‌های تالش واقع شده‌است. مردم این شهر به زبان تالشی تکلم دارند. لبنیات محلی این منطقه بسیار خوشمزه است! شیطان کوه شیطان کوه زیباترین و مهمترین مکان گردشگری شهرستان لاهیجان است که دیدن دریاچه مصنوعی و شهر از بالای این کوه یسیار دیدنیست. در دل شیطان کوه آبشاری مصنوعی ایجاد شده که آب آن از همین دریاچه که به استخر لا هیجان معروف است، تأمین می‌شود. قلعه رودخان قلعه رودخان مهمترین و معروف ترین اثر تاریخی استان گیلان است. این قلعه متعلق به دوره سلجوقیان که بر فراز ارتفاعات جنگلی شهرستان فومن در روستای زیبای رودخان ساخته شده و ۲٫۶ هکتار مساخت و ۶۵ برج و بارو و دیواری به طول ۱۵۰۰ متر دارد. این قلعه با ۲٫۶ هکتار مساحت بر فراز ارتفاعات روستای رودخان قرار دارد. دیوار قلعه ۱۵۰۰ متر طول دارد و در آن ۶۵ برج و بارو قرار گرفته است. فاصله مستقیم قلعه تا شهر ماکلوان ۲۵ کیلومتر، تا ماسوله ۴۵ کیلومتر و تا شفت ۲۰ کیلومتر است. اما از مسیر اصلی و آسفالته مسافت قلعه تا فومن ۲۵ کیلومتر، تا ماکلوان تقریباً ۳۵ کیلومتر و تا ماسوله ۶۰۰ کیلومتر است. جاده اسالم به خلخال این جاده عنوان زیباترین جاده ایران را یدک می کشد و به جاده رویایی اسالم به خلخال معروف است. طبیعت بکر و دست نخورده، زیبائی های وحشی جنگلی، زندگی سنتی افراد بومی، تولید عسل های ناب، وجود آبشار و دریاچه، دشت وسیع گل و گیاهان کمیاب و... از جمله ویژگی هایی است که گردشگران می توانند در یک جاده 70 کیلومتری یک جا همه این مواهب و دیدنی ها را مشاهده کرد.این جاده مسیری برای ورود به بهشت طبیعت است، چراکه جاده خلخال – اسالم تنها یک جاده جنگلی نیست بلکه ترکیبی از جنگل و دشت، گلزار و آبشار و دریاچه است؛ تصویری از زیباترین جاذبه های طبیعی که کنار هم چیده شده‌اند تا بی هیچ سابقه و ذوق ادبی شاعرتان کند. دیلمان زیباترین ییلاق در شهرستان سیاهکل از توابع لاهیجان دیلمان است. اردیبهشت این منطقه به بهشت ایران تبدیل میشود و لاله زار و دشت های آن هر انسانی را به وجد می آورد. سوباتان ییلاق زیبای سوباتان با چشمه های بسیار و مناظر بکر در ۳۲ کیلومتری شمال غرب تالش و جنوب شرقی دریاچه ی نئور قرار دارد. منطقه ی باستانی گنج خانه، چشمه ی باتمان بلاق، سرچشمه ی اصلی قنات سلسال، زمین اسب دوانی و آبشار وَرزَن از جاهای معروف ودیدنیه این روستاست. آبشارهای دوقلوی تالش این آبشارها به ترتیب 8 و 15 متر ارتفاع دارند و در شهر حویق در استان گیلان واقع است . شهر حویق در ۴۰ کیلومتری شمال شهر تالش واقع شده و این شهر تازه تاسیس از ترکیب دو دهستان حویق و چوبر تشکیل شده است. توربین های بادی منجیل توربین های بادی منجیل به عنوان معروف ترین توربین های بادی ایران شناخته می شوند. در شرایطی که وزش باد مناسب باشد، با چرخش هر کدام از این پره‌ها مناظر زیبا و دیدنی را بوجود می‌آورد که توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. منبع: http://تورکیش-تورمشهد.com/
 20. قرار دادن رمز روی پوشه ادمین در وردپرس اکثر مواقع با پلاگین ها تداخل ایجاد میکنه و قابل استفاده نیست. علاوه برامنیت مشکل دیگه وردپرس تداخل پلاگین با وردپرس یا تم هستش که صفحه سمت کاربر و ادمین سفید میشه!! اگر ابعاد کار شما گستردست توصیه میشه از این cms ها استفاده نشه و اختصاصی cms بزنید! -------------------------------------------------- http://تورکیش-تورمشهد.com/
 21. بسیاری از صاحبان وب سایت زمانی که سایتشان هک می شود تصور می کنند مورد می تواند از امنیت پایین سرور باشد در حالی که به این صورت نیست . و دلیل هک شدن بسیاری از سایت هایی که از سی ام اس استفاده میکنند می تواند همین سی ام اس استفاده شده و وجود حفره های امنیتی در نرم افزار های استفاده شده در هاست باشد.آسیب پذیری در هاست هایی با سیستم مدیریت محتوا اغلب توسط هکر ها انجام می گیرد . هنگامی که یک سیستم مدیریت محتوا مورد حمله ی هکر قرار می گیرد ، حتی می تواند سرور را هم تحت تاثیر قرار دهد و به عنوان یک هدف برای هکر باشد.با روی کار آمدن سیستم های مدیریت محتوای رایگان از جمله وردپرس , جوملا , دروپال و … ( هرچند فوق العاده سیستم های قوی از نظر امنیت هستند ) ولی باز هم به دلیل رایگان بودن آنها و در دسترس بودن سورس آنها توسط هکر ها , هر لحظه امکان هک شدن آنها وجود دارد .شما مدام می بینید که سیستم های مدیریت محتوا بروزرسانی امنیتی می دهد ، در ابتدا یک سری مشکلاتی پیدا می شود ، سپس این مشکلات گزارش می شوند و بسته ی بروز رسانی ایجاد می شود . اما نکته ی مهم این است که این بسته ها پس از اینکه توسط هکرها کشف و مورد سوء استفاده قرار می گیرد ساخته می شوند برای همین امنیت در فضای مجازی هیچ زمان تضمین شده نیست.هیچ زمان نمی توان گفت یک وب سایت دارای امنیت ۱۰۰% است . به همین دلیل مدیران وب سایت فقط به دنبال راهکارهایی برای افزایش هر چه بیشتر امنیت در وب سایت خود هستند تا احتمال هک شدن وب سایت خود را تا جایی که امکان دارد به سمت صفر سوق دهند .امنیت زیر ساخت ها برای هر وب سایت یک امر حیاتی است حتی اگر اطلاعات حساس در میزبانی نداشته باشید.درست است که شرکت هاستینگ مطمئن و استفاده از هاست (خرید هاست) مطمئن نیز در امنیت سایت بی تاثیر نیست ، ولی علاوه بر اینکه باید این مورد را نیز در نظر داشت باید به موارد دیگر که در ارتباط با خود کاربر است نیز دقت کرد و موارد امنیتی را انجام داد.در این پست قصد دارم نکاتی که باعث هک شدن سایت شما می شود را توضیح دهم که می توانید با رعایت آنها ضریب امنیت وب سایت خود را تا حد قابل قبولی بالا ببرید .آپدیت نبودن مدیریت محتوا و افزونه هااین مورد از درجه اهمیت بالایی برخوردار است . در صورتی که سی ام اس استفاده شده آپدیت نباشد به راحتی سایت توسط هکر هک می شود .بسیاری از سایتهای موجود در اینترنت با سیستم مدیریت محتوای رایگان راه اندازی شده اند ، به همین دلیل سایت هایی که با سی ام اس است بیشتر مورد توجه هکر ها قرار گرفته است.برای افزایش امنیت وب سایت خود باید همیشه نسخه سی ام اس استفاده شده و تمامی افزونه های خود را به روز رسانی کنید. وقتی شما همیشه آپدیت باشید در واقع مسیرهای نفوذ برای هکرها بسته می ماند و تا وقتی که آنها بتوانند روشهای جدید هک را پیدا کنند , آپدیت بعدی از راه می رسد و مجددا راه های نفوذ آنها بسته می شود.زمانی که سی ام اس آپدیت نباشد علاوه بر هک شدن سایت می تواند حتی منجر به مشکلات دیگری از جمله اسپمینگ از هاست شما شود که این مورد علاوه بر اینکه مشکلاتی برای شما ایجاد می کند در کار سایر کاربران دیگر نیز اختلال ایجاد می شود.عدم قرار دادن رمز بر روی پوشه ادمین سیستم مدیریت محتوازمانی که بر روی پوشه ی مدیریت سی ام اس خود پسورد قرار ندهید هکر با هک کردن هاست شما به راحتی می توانید به این پوشه دست پیدا کند.تمامی هاستینگ ها این امکان را در اختیار شما قرار می دهند که برای یک فایل یا یک پوشه نام کاربری و رمز عبور انتخاب کنید .از گزینه ی password protectمی توانید برای بالا بردن امنیت یک وب سایت (ثبت دامنه) استفاده کنید بنابراین باید پوشه های مدیریت cms ها رو با استفاده از این روش رمز گذاری کنید.منظور از پوشه مدیریت , همان پوشه ای هست که با ورود به آن , به قسمت مدیریت cms وارد میشوید.مثلا برای وردپرس , پوشه ی wp-admin می باشد .ویروسی شدن کامپیوتر شخصی شمااین یکی از روش‌های رایج نفوذ گران است. معمولاً این نرم‌افزارهای مخرب بدون اینکه مدیر سایت مطلع شود تمامی رمز عبورها را مخفیانه برای نفوذگر ارسال می‌نمایند.از امن بودن کامل کامپیوتر شخصی خود مطمئن شوید و یک نرم‌افزار ضد ویروس قوی بر روی آن نصب نمایید.استفاده از رمز عبور ساده و قابل حدسیکی دیگر از عواملی که باعث هک شدن وب سایت شما می شود پسورد های راحت و ضعیفی است که شما برای هر کدام از قسمت های هاست خود انتخاب کرده اید.پسورد های ایمیل ، دیتابیس ، مدیریت سی ام اس و … را به پسورد های سخت و پیچیده تغییر دهید.عدم تنظیم سطح دسترسی هامعمولا برخی از کاربران از سطح دسترسی full control برای فایل یا فولدر خود استفاده می کنند که در این صورت دسترسی را برای هکر راحت تر می کنند.فایل یا فولدر ها را تا زمانی که نیاز برنامه نباشد سطح دسترسی full یا ۷۷۷ ندهید.حذف نکردن افزونه های بلا استفادهمسئله دیگر که ممکن است مهم به نظر نرسد، حذف نکردن افزونه های بلا استفاده در سیستم های مدیریت محتوا است. افزونه ها و کامپوننت هایی که در سایت کاربردی ندارند و یا آن ها را نمی شناسید و از آنها استفاده نمی کنید را حذف کنید.عدم رعایت راهنمای امنیتیراهنمای امنیتی تمام نرم‌افزارها ، ماژول‌ها ، قالب‌ها، و پلاگین های مورد استفاده خود را به صورت کامل و دقیق مطالعه کنید و تمامی مراحل را به صورت کامل انجام دهید .انجام ندادن حتی یکی از موارد امنیتی می‌تواند منجر به هک شدن سایت شما شود.استفاده از پلاگین های غیر قابل اطمیناندر سیستم های مدیریت محتوا , به هیچ عنوان از پلاگین هایغیر قابل اطمینان استفاده نکنید . هر پلاگین و قالبی قابل اطمینان نیست .پلاگین ها می توانند با توجه به برنامه نویسی ضعیفشان , سایت شما را دارای باگ امنیتی کرده و هکر به سایت شما نفوذ کند .تمام پلاگین های مورد نیاز را از سایت رسمی وردپرس دریافت کنید.استفاده از شناسه پیش فرض adminهنگامی که با وردپرس وب سایت خود را راه اندازی می کنید به صورت پیش فرض مثلا در وردپرس (سرور مجازی) نام کاربری admin در کادر مربوط به شناسه ی کاربری وارده شده است.پیشنهاد می کنیم از یوزر ادمین استفاده نکنید ، زیرا اگر پسورد شما هم راحت باشد هکر از روش brute- force می تواند وارد محیط مدیریتی سی ام اس شما شود.مخفی نگه نداشتن نسخه ی استفاده شدهدر صورتی که نسخه ی سی ام اس استفاده شده قابل نمایش باشد هکر می تواند متوجه شود که شما در حال استفاده از چه نسخه ای هستید و ممکن است از نقاط ضعف ان نسخه استفاده کند.شما می توانید از طریق فایل مربوط به این مورد ، نسخه را حذف کنید.استفاده از کدها دارای امنیت پایینیکی از رایج‌ترین عوامل هک شدن استفاده از کدهای ناامن می‌باشد زیرا نفوذ از طریق کد ساده‌تر از نفوذ از روش‌های دیگر مانند سرور ، شبکه و یا هاست می‌باشد .از یک متخصص امنیت درخواست نمایید امنیت تمامی بخش‌های سایت شما را بررسی نماید.پشتیبان گیریبه این نکته در همه جا حتی در همین وبلاگ بارها اشاره شده است. پشتیبان گیری منظم از وب سایت دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد، بسیاری از مردم به این نکته توجه نمی کنند تا زمانی که دیگر دیر شده است. حتی با بهترین اقدامات امنیتی هیچگاه سایت بطور ۱۰۰% غیر قابل هک نخواهد بود و امنیت ۱۰۰% وجود نخواهد داشت.ما اینکار را به صورت منظم بر روی سرور ها انجام خواهیم داد ولی همانطور که در قوانین و مقررات ذکر کرده ایم تضمینی بر صحیح بودن بک اپ ها نیست و کاربر موظف است پس از اخرین تغییر بر روی وب سایت خود از تمام اطلاعات خود بک اپ تهیه و ذخیره کنید. ما به تمام کاربرانمان حتی آنهایی که از سی ام اس استفاده نکرده اند همیشه این توصیه را می کنیم که از تمام اطلاعات خود بک اپ داشته باشید و در جایی غیر از هاست خود ذخیره کنید.منبع: وبلاگ پویاسازان‌‌‌‌‌‌
 22. سئو چیست؟کلمه سئو SEO برگرفته از Search Engine Optimization به معنای بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو است و شامل تکنیک‌های است که باعث می شود به افرادی که به دنبال محصول یا خدمات شما از طریق موتورهای جستجو مانند بینگ و یاهو و گوگل هستند معرفی شوید. قرار گرفتن نام سایت شما در رتبه‌های بالا در صفحات نتایج موتور‌های جستجو (SERPs) بسیار ارزشمند است ، در واقع این یک تبلیغ رایگان در بهترین فضای تبلیغاتی جهان است. این فرآیند باعث می شود ترافیک رایگان و طبیعی از سمت موتورهای جستجو مانند گوگل به سمت سایت شما هدایت شود.با توجه به اینکه این ترافیک از طریق جستجوی کلمات کلیدی مرتبط با کسب و کار شما بدست آمده است ، امکان جذب و تبدیل بازدیدکنندگان به مشتری بسیار بالا است.هدف سئو سایت چیست و چرا سئو مهم است ؟در بازار رقابتی امروز سئو مهم‌تر از همیشه خودنمایی می کند. میلیون‌ها کاربر از موتورهای جستجو برای حل مشکلات و پیدا کردن پاسخ سوالات خود استفاده می کنند. بنابراین به وضوح روشن است اگر صاحب یک وبلاگ ، سایت یا فروشگاه اینترنتی باشید سئو می‌تواند باعث رشد و رسیدن به اهداف کسب و کارتان شود.بهینه سازی سایت مهم است چون :اکثر کاربران یکی از پنج پیشنهاد بالاتر را در صفحه نتایج جستجو انتخاب می‌کنند و هرچه در رتبه‌ کلمات کلیدی گوگل بالاتر باشید در نتیجه بازدیدکننده و مشتری بیشتری را خواهید داشت.سئو فقط در مورد موتورهای جستجو نیست و پیاده سازی یک استراتژی خوب در این رابطه باعث بهبود تجربه کاربری و کاربردپذیری وب سایت می شود.سئو همچنین باعث ترویج سایت در شبکه‌های اجتماعی می شود. در واقع افرادی که سایت شما را از طریق موتورهای جستجو کشف می کنند به احتمال زیاد آن را در فیس بوک، توییتر، گوگل پلاس و دیگر شبکه‌های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک می گذارند.هنگامی که شما یک کلمه یا سوالی را در گوگل (یا هر موتور جستجوی دیگر) جستجو می‌کنید پاسخ آن از طریق صفحه نتایج (SERP) نمایش داده می‌شود. در هر لحظه برای مرتب کردن این نتایج مجموعه الگوریتم های پیچیده‌ای اجرا می‌شوند که شامل عوامل رتبه بندی (SEO Ranking Factors) است و موتورهای جستجو با توجه به آن تصمیم می‌گیرند سایت شما در چه رتبه‌ای قرار گیرد.بنابراین سایت بهینه سازی شده با رعایت فاکتورهای سئو شانس بیشتری برای قرارگیری در رتبه‌های بالا را نسبت به سایت‌های غیر بهینه سازی شده دارا است.‌‌‌‌‌‌
 23. با سلام گروه وکلا ما یکی از معتبر و باسابقه ترین گروه وکلا در زمینه وکیل تغییر سن شناسنامه می باشند. وکیل تغییر سن شناسنامه می تواند به شما کمک کند تا در کمترین زمان بتواننید سن شناسنامه خود را تغییر دهید. تغییر سن همواره امر مشکلی است که بسیاری از مردم به دلیل اطلاع نداشتن از مراحل کار دچار مشکل شده و در این کار شکست می خورند ولی وکیل تغییر سن شناسنامه ما در این راه شما را یاری خواهد کرد. برای بازدید از سایت ما و همچنین مطالعه مطالب در این زمینه بر روی کلمه وکیل تغییر سن شناسنامه کلیک کرده و وارد سایت ما شوید. با سلام گروه وکلا ما یکی از معتبر و باسابقه ترین گروه وکلا در زمینه وکیل تضمینی مواد مخدر می باشند. وکیل تضمینی مواد مخدر می تواند به شما کمک کند تا در کمترین زمان بتواننید پرونده های خود را در این زمینه را حل نمایید. پرونده های مواد مخدر امر مشکلی است که بسیاری از مردم به دلیل اطلاع نداشتن از مراحل کار دچار مشکل شده و در این کار شکست می خورند ولی وکیل تضمینی مواد مخدر ما در این راه شما را یاری خواهد کرد. برای بازدید از سایت ما و همچنین مطالعه مطالب در این زمینه بر روی کلمه وکیل تضمینی مواد مخدر کلیک کرده و وارد سایت ما شوید. با سلام گروه وکلا ما یکی از معتبر و باسابقه ترین گروه وکلا در زمینه وکیل طلاق توافقی می باشند. وکیل طلاق توافقی می تواند به شما کمک کند تا در کمترین زمان بتواننید پرونده های خود را در این زمینه را حل نمایید. پرونده های طلاق امر مشکلی است که بسیاری از مردم به دلیل اطلاع نداشتن از مراحل کار دچار مشکل شده و در این کار شکست می خورند ولی وکیل طلاق توافقی ما در این راه شما را یاری خواهد کرد. برای بازدید از سایت ما و همچنین مطالعه مطالب در این زمینه بر روی کلمه وکیل طلاق توافقی کلیک کرده و وارد سایت ما شوید. با سلام گروه وکلا ما یکی از معتبر و باسابقه ترین گروه وکلا در زمینه وکیل طلاق توافقی می باشند. وکیل طلاق توافقی می تواند به شما کمک کند تا در کمترین زمان بتواننید پرونده های خود را در این زمینه را حل نمایید. پرونده های طلاق امر مشکلی است که بسیاری از مردم به دلیل اطلاع نداشتن از مراحل کار دچار مشکل شده و در این کار شکست می خورند ولی وکیل طلاق توافقی ما در این راه شما را یاری خواهد کرد. برای بازدید از سایت ما و همچنین مطالعه مطالب در این زمینه بر روی کلمه وکیل طلاق توافقی کلیک کرده و وارد سایت ما شوید.
 24. طراحی سایت، سئو، طراحی فروشگاه اینترنتی شرکت نوپرداز بصورت تخصصی در زمینه طراحی وب سایت، طراحی فروشگاه اینترنتی، سئو، طراحی سایت خبری فعالیت می نماید. مفتخریم که بهترین کیفیت و خدمات خود را ارائه دهیم. https://nopardazco.com/
 25. معرفی کانال تلگرام : سایتی برای معرفی کانال شما بانک اطلاعاتی جامع کانالهای تلگرام به صورت اتوماتیک اطلاعات کانالها لیست کانال محبوب تلگرام رو چجوری میشه پیدا کرد آدرس کانال های تلگرام ایرانی بهترین کانال مدل لباس جوک اخبار داغ در تلگرام معرفی کانال تلگرام شما در سایت تبلیغ کانال این سایت مشاهده لیست کانال های تلگرام اعم از بهترین کانالهای تلگرام ایرانی و خارجی همراه با آمار ممبرها و اعضا نشان میدهد امکانات این سایت لینک بهترین کانال‌ های تلگرام، معرفی کانال‌های تلگرام و لینک کانال تلگرام افراد معروف، کانال گیف، فیلم و آهنگ، معرفی و تبلیغ رایگان کانال‌ تلگرام http://tablighchannel.ir
 26. • تعریف شعبه شرکت خارجی : بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی ( مادر) است که مستقیماَ به وسیله نماینده یا نمایندگان خود موضع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند. • مسئولیت شرکت خارجی : فعالیت شعبه در ایران تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت های قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود. • تعریف نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی : نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. • مسئولیت نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی : نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت. • اداره امور نمایندگی : اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آین نامه اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد. • شرکت های مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران : به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، شرکت هایی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند (یعنی بر اساس قوانین و مقررات کشور متبوع خود تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت شده هستند) می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه هایی که ذکر خواهد شد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند. • زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی : 1-انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود : در خصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهای منعقده بین اشخاص ایرانی (اشخاص حقیقی،اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی) و شرکت های خارجی، طرف خارجی می تواند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی خود را نماید. 2- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی : در صورت که شرکت های خارجی اقدام به فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنماید، برای ارائه خدمات بعد از فروش (گارانتی،وارانتی) می توانند تقاضای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را بنماید. 3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران : مقد متا باید گفت شرکت های خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند، به دو نحو زیر می توانند اقدام نمایند. الف) در چارچوب مقررات"قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی" مصوب آذرماه 1334 از طریق مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و تسلیم مدارک و اخذ مصوبه هیات وزیران جهت سرمایه گذاری. ب) مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکت های تجاری یا سهیم شدن در شرکت های تجاری موجود. در ارتباط با بررسی و زمینه سازی برای اقدام در زمینه دو مورد فوق، شرکت های خارجی می توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند. 4- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره. شرکت های خارجی که در ارتباط با ارائه خدمات در زمینه های مختلف با یکی از دستگاه های دولتی ایران دارای قرارداد باشند و یا برای ارائه خدمات در زمینه های مذکور محتاج به اخذ مجوز از دستگاه های دولتی خاص باشد که قانونا مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند، می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند؛ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل اعم از دریایی، هوایی، زمینی (جاده ای و ریلی) با اخذ مجوز از سازمان های ذیربط مانند:سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه بانکی با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد و همین طور سایر دستگاه های مسئول می توانند در زمینه های یاد شده مجوز فعالیتی صادر نمایند. 5- افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فناوری : شرکت های خارجی که در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزی و صنایع دستی و …فعالیت داشته باشند. شرکت های خارجی که دانش فنی (know- how ) ساخت محصولات را به اشخاص ایرانی منتقل می نمایند. و شرکت های خارجی که فناوری (تکنولوژی) محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تاسیسات و کارخانه ها و کارگاه های مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فناوری به اشخاص ایرانی می نمایند، می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. 6- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث در مواردی که شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور صنعتی، فنی، عمرانی و غیره در کشورهای ثالث انتخاب شده و جهت انجام امور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند شرکت های خارجی طرف قرارداد با ارائه مدارک لازم می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. همچنین شرکت های فنی مهندسی خارجی که برای انجام پروژه هایی در کشور ثالث انتخاب شده اند، و جهت انجام اینگونه پروژه ها با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند، می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. • اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی : 1) در صورتی که شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشند. ⃰ بایستی ترجمه فارسی اسناد و مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید. 1- پرداخت مبلغ 40.000 ریال به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام. 2- تکمیل فرم تعیین نام 3- آخرین گزارش مالی شده شرکت خارجی طرف نمایندگی 4- تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی 5- کپی مصدق اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تاسیس و آخرین تغیرات ثبت شده در مراجع ذیربط 6- تصدیق ثبت شرکت خارجی 7- مدارک شناسایی شخص متقاضی.برای اشخاص حقیقی : تصویر مصدق شناسنامه و کاذت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی: اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط 8- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی 9- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی (از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.) 10- آدرش محل سکونت نماینده و محل نمایندگی 11- ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی 12- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی 13- ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط ( در صورتی که قرارداد با دستگه مربوطه منعقد شده باشد.) 14- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد.پس از تایید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شرکت ها) و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد. 2) در صورتی که شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد. بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید. 1- تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی 2- تکمیل فرم تعیین نام 3- پرداخت مبلغ 40.000 ریال به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام. 4- گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی 5- تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی 6- روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصا در مورد مدیران 7- ارائه سابقه فعالیت شخصی حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی 8- تصدیق ثبت شرکت خارجی 9- معرفی نامه و مدارک شناسائی مصدق شخص حقیقی از طرف شرکت متقاضی نمایندگی 10- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی 11- اظهارنامه ثبت ( نمایندگی) شرکت خارجی 12- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط 13- ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط ( در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد.) 14- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شرکت ها) و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد. 3) شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران بایستی اسناد و مدارک زیر را تهیه و به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارائه نمایند: 1- درخواست کتبی شرکت 2- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت 3- پرداخت مبلغ 40.000ریال به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام. 4- تکمیل فرم تعیین نام 5- تصویر مصدق اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط 6- تصدیق ثبت شرکت خارجی 7- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت • گزارش توجیهی مشتمل بر: الف_اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت ب_تبیین دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ج_تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه د_برآورد نیروی انسانس ایرانی و خارجی مورد نیاز ه_نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که دارای قرارداد با آن دستگاه باشند. 8- ارائه تعهد نامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. 9- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی. 10- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی 11- کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذیربط ( نظیر مرجع ثبت شرکت ها) و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد. • روش و مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران : نماینده یا وکیل قانونی شرکت خارجی برای شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی پس از تهیه مدارک مربوطه به نحو ذیل اقدام نماید: 1- با در دست داشتن اسناد و مدارک به واحد تعیین نام داره ثبت شرکت ها مراجعه و نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نام که در روی فرم مربوطه درج گردیده در صورت رعایت کلیه موراد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تایید قرار می گیرد. تذکر: توجه شود که نام اخذ شده عین نام کامل شرکت خارجی با قید نمایندگی باشد و از ترجمه نام یا اختصار آن اکیداٌ خود داری گردد. 2- پس از تعیین نام مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره تحویل داده شود تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد 3- در واحد پذیرش اداره ثبت شرکت ها رسیدی که در آن تاریخ مراجعه مشخص شده اخذ می گردد. 4- در تاریخ تعیین شده با ارائه اصل رسید به قسمت اعلام نتیجه جهت مطابقت و تایید صحت اطلاعات درج شده در سیستم و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند. 5- در مرحله کارشناسی، پس از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط در خصوص موضوع فعالیت و نداشتن ایرادهای دیگر نسبت به تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می گردد. 6- در صورتی که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد، نامه استعلام آن صادر می گردد. 7- پس از تهیه پیش نویس، متقاضی می تواند نسبت به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس مشخص گردیده، از طریق بانک یا دستگاه pos مستقر در اداره و یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران به حساب های مربوطه اقدام نماید. 8- متقاضی پس از پرداخت هزینه ها نسبت به اخذ امضاء رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید. 9- مفاد پیش نویس آگهی تایید شده جهت تکمیل امضاء و گواهی ثبت با سند برابر است در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردیده و نسبت به اعطای شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می گردد. 10- متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و نسخه اصلی آن را به نماینده روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رو نوشت برابر با اصل آن تحویل می دهد. 11- یک نسخه از آگهی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و رسید اخذ می شود. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید. ثبت مراحل شرکت در ثبت نیک
 27. سایت های آموزش زبان بسیاری وجود دارن که می تونن مکمل کلاس زبان های ارس شما باشند. اما اگه ازون دسته افرادی هستید که وقت کلاس رفتن ندارید و می تونید برای خودتون برنامه ریزی داشته باشید از سایت های پیشنهادی زیر می تونید برای یادگیری استفاده کنید. تمرکز بعضی از این سایت ها که در زیر آمده است روی بخش شنیداری، برخی دیگه واژگان و بعضی های دیگه روی گرامر و بقیه هم روی همه ی مهارت ها متمرکز هستن. easyworldofenglish.com این سایت جذاب و کاربر پسند شامل گرامر، تلفظ، درک مطلب و تمرین های شنیداری است که دیکشنری تصویری تعاملی هم داره. manythings.org این وب سایت شامل آزمون های کوتاه جورکردنی، بازی واژگان، جدول واژگان، ضرب المثل، اصطلاحات عامیانه، لغات شبیه به هم و چیزهای دیگه است. این سایت صفحه ی جداگانه ای برای تلفظ کلمات و تمرین های مربوط به اون داره. این سایت خیلی از لحاظ ظاهری زیبا یا به قولی مجلل نیست اما جای خوبی برای دیدن و یاد گرفتن است بدون اینکه تبلیغات آزار دهنده ای در سایت وجود داشته باشه. eslcafe.com این فروم هم برای مدرسان و هم زبان آموزان جهان کارساز است که شامل آزمون های کوتاه، توضیحات گرامری و فروم های بحث و گفت و گو برای زبان آموزان است. برای مدرسان هم ایده هایی برای تدریس مثل موضوعاتی برای بحث و گفت و گو در کلاس داده شده است. cdlponline.org در این سایت شما می تونید موضوعاتی مثل خانه داری، کار، اقتصاد و سلامت و خیلی موضوعات دیگه رو بخونید و بشنوید و بعد از اون آزمون های کوتاهی مثل تست واژگان و تست های جورکردنی از شما گرفته می شه. این سایت برای یاد گرفتن لغات جدید و همینطور درک مطلب می تونه بسیار مفید باشه که برای بعضی موضوعات ویدئو هم وجود داره. bbc.co.uk/worldservice/learningenglish سایت یادگیری انگلیسی بی بی سی لیستی از فعالیت های جذاب برای تمرین کردن داره که بعضی از اون ها مربوط به رویدادهای اخیر است. این وب سایت شامل ویدیوهای آموزشی، کوئیزها، تمرین های واژگان، اصطلاحات، جدول لغات و مواردی از این قبیل است که البته همگی با لهجه ی بریتانیایی است. a4esl.org این سایت که برای تمامی سطوح طراحی شده شامل تمرین های مربوط به واژگان و گرامر است. و همینطور برای مبتدی ها آزمون های دوزبانه ی انگلیسی-فارسی بسیاری وجود داره. همینطور برای مدرسان لینکی وجود داره که شامل سوالات، بازی ها و ایده های بسیار جهت استفاده در کلاس است. abcya.com این وب سایت برای بچه هاست. اما شما هم می تونید از اون استفاده کنید! این سایت پر از بازیه که در سطوح مختلف طبقه بندی شده و برای تلفظ و آواها بسیار کاربردیه. همچنین بازی هایی برای تمرین آواها و حروف کوچک و بزرگ و کلمات مترادف و متضاد وجود داره. پس اگه فک می کنید اول راه هستید و تازه می خواید انگلیسی یاد بگیرید به این سایت سر بزنید. tv411.org این سایت کلی ویدیو از انگلیسی زبان ها داره که مفاهیم درک مطلب و خواندن و نکاتی راجع به اون ها مثل متون انتقادی و خلاصه سازی و نگاه کلی انداختن به متن رو توضیح میده. علاوه بر این ها مهارت های زندگی کلیدی مثل خوندن روی دارو ها یا امضای یه فرم مهم یا اجاره نامه هم توضیح داده میشه. بعد هر ویدیو یه آزمون کوتاه درک مطلب از شما گرفته میشه. gcflearnfree.org/everydaylife سایتی با طراحی قابل قبول با آموزش های تعاملی که در مورد امور روزمره ای مثل نحوه ی کار با دستگاه خودپرداز و یا چیزهایی مثل توضیحات روی بسته های مواد غذایی مطالبی وجود داره. به طور کلی این سایت منبع خوبی برای زبان آموزان است که داستان هایی برای گوش دادن و خوندن داره و فرهنگ لغت تصویری هم در سایت موجوده. languageguide.org/english این سایت یه فرهنگ لغت تصویری است که همه چی از حروف الفبا تا اعضای بدن و حتی تصاویر حیوانات مزرعه ای در آن قرار داره. elt.oup.com/learning_resources این سایت که برای دانشگاه آکسفورد است فعالیت هایی برای تمرین املا، گرامر، تلفظ و مهارت شنیداری داره. البته یه مقدار برای دنبال کردن مشکله شاید به خاطر تو در تو بودنش باشه ولی برای کسایی که سطح زبان بالایی دارن و راحت می تونن از اینترنت استفاده کنن بسیار مفیده. خب سایت های مفید رو با هم مرور کردیم اما همینطور که می دونید منابع اینترنتی دیگه ای وجود دارن که ممکنه شما با اون ها احساس راحتی بیشتری داشته باشید مثل یوتیوب یا خیلی منابع دیگه که می تونید در کنار کلاس های ارس از اون ها استفاده کنید . اما اگه می خواید پیشرفت خوبی داشته باشید خیلی فرقی نمیکنه از کدوم سایت ها استفاده می کنید مهمتر از همه اینه که هر چی یاد می گیرید رو مرور کنید و از اون ها توی صحبت هاتون استفاده کنید تا وارد حافظه ی بلند مدت شما بشه. بهترین سایت یادگیری زبان
 1. نمایش فعالیت های بیشتر