به سئو روز خوش آمدید

با برچسب: الگوریتم page layout

۰۹ فروردین
۱۳۹۴

الگوریتم Top Heavy گوگل | تبلیغات زیاد بالای وب سایت

الگوریتم top heavy

  الگوریتم top heavy با نام دیگر page layout ، با تبلیغات سنگین و زیاد بالای وب سایت مبارزه می کند.سایت هایی که محتوای اصلی صفحات آنها، در پایین تبلیغات زیاد، گم شده است، ممکن است توسط این الگوریتم دچار افت شوند. عملکرد این الگوریتم به خصوص برای سایت های

مطالب اخیر