بازاریابی از طریق موتورهای جستجو - SEM

SEM مخفف Search Engine Marketing می باشد و به معنی بازاریابی از طریق موتور های جستجو می باشد. تصور نکنید SEM یک واژه خیلی خاص و حرفه ای است.موضوعی ساده است.شما برای اینکه بخواهید بازار کار بیشتری جذب کنید چه کار می کنید؟ اگر کار شما در گوگل جستجو خور…