به سئو روز خوش آمدید

با برچسب: ضرر پارک دامنه در سئو

۰۷ دی
۱۳۹۳

ضرر های پارک دامنه در سئو

پارک دامنه

اشتباه رایجی که وجود دارد استفاده از دامنه های پارک شده است و علت آن که نباید دامنه دیگری روی سایت خود پارک کنید این است که نباید آدرس سایت و تک تک صفحات با چند آدرس همزمان بالا باشد.در این حالت یکی از دامنه ها به تشخیص گوگل رتبه

مطالب اخیر