به سئو روز خوش آمدید

با برچسب: محاسبات غلط در سئو

۱۰ اسفند
۱۳۹۳

چرا محاسبات ما در سئو غلط از آب در می آید؟

به این دلیل که شما به جای گوگل تصمیم گرفته اید! فکر می کنید گوگل قوانین وضع کرده است و قصد دارید هر کس از اون سرپیچی کرد از نتایج حذف کند؟ اگر یک سایت واقعا لایق و مفید کاری بر خلاف قوانین گوگل کند آیا باید از نتایج حذف