به سئو روز خوش آمدید

با برچسب: محتوا پادشاه است

۱۲ فروردین
۱۳۹۴

محتوا پادشاه نیست! Content is not king

محتوا پادشاه است

چه انتظاری دارید؟بنویسم محتوا پادشاه است؟ اگر دقت کرده باشید، بجز موارد اجتناب ناپذیر (آموزش های پایه) ، من در سئو روز همیشه از کلیشه ها حتی در لحن نوشتن، فاصله گرفتم.از شما دعوت می کنم کمی هوشمندانه تر و بدون نگاه حق به جانب، این مقاله را مطالعه کنید.هدف

مطالب اخیر