به سئو روز خوش آمدید

با برچسب: پرداخت به ازای کلیک

۱۸ دی
۱۳۹۳

PPC – پرداخت به ازای کلیک

ppc پرداخت به ازای کلیک

PPC چیست؟ بسیار واضح است! پرداخت به ازای هر کلیک (Pay Per Click) تبلیغات PPC از روش های خوب تبلیغات بوده و هستند.تبلیغات گوگل که در نتایج ظاهر می شود خود از سیستم PPC استفاده می کند.یعنی به ازای هر کلیکی که روی تبلیغ می شود، از مشتری پول کسر

مطالب اخیر