پرستش گوگل

تعجب می کنید؟ کلمه پرستش یک علامت تعجب بزرگ در ذهنتان ایجاد کرده است؟ بسیاری از مردم جهان (نمی گویم مردم ایران) گوگل را پرستش می کنند.مثلا می گویند گوگل گفت این کار را بکن.پس من این کار را می کنم.گوگل گفته است فلان.پس اصول سئو این است. درست است…