به سئو روز خوش آمدید

با برچسب: Latent Semantic Indexing

۰۴ فروردین
۱۳۹۴

LSI Keywords چیست ؟ ارتباط معنایی و نهفته کلمات

سیستم LSI در سئو و گوگل

  LSI مخفف عبارت Latent Semantic Indexing به معنی تحت الفظی فهرست بندی معنایی نهفته کلمات و به معنی درست آن، تشخیص درست کلمات و موضوع یک صفحه  است. برای مثال، وقتی عبارت “سئو” جستجو می شود، با استفاده از سیستم LSI که درون هر موتور جستجویی وجود دارد، تشخیص داده

مطالب اخیر